Christopher och Philip utanför
Glasmästarns lokaler

VÄLKOMNA TILL GLASMÄSTARN!

Vill du ha hjälp med fönsterbyte eller liknande glasarbete vänligen kom in till oss på Folkparksvägen
58D alternativt slå oss en signal. Christopher nås på 076-309 27 87 och
Philip nås på 070-552 70 03.